nase usluge

Uslovi korišćenja

Odricanje od odgovornosti


 • WinStart doo ni u kom slučaju ne može biti odgovoran prema bilo kome za bilo kakvu štetu – direktnu, posrednu, slučajnu, posebnu ili posledičnu, koja bi nastala ili proistekla korišćenjem naših servisa ili ovog sajta kao i sajtova sa kojima je ovaj povezan ili kojima se pristupa preko ovog sajta.
 • Cena odštete ne može prevazilaziti uplaćenu svotu novca za usluge.

Uslovi korišćenja


 • WinStart zadržava pravo da promeni Uslove korišćenja, bez obaveze da Vas obavesti o toj promeni.
 • Registracija domena se vrši nakon primjene uplate.
 • WinStart prvenstveno registruje domen na ime korisnika.
 • Korisnik može preneti domen kod drugog registrara pod uslovom da nema dugove prema WinStartu i da se top domen može seliti.
 • Korisnik ima pravo koristiti  razne  skripte i programe na svom sajtu pod uslovom  da značajno ne remete rad servera. Korisnik ima pravo da proba web hosting do 30 dana, nakon toga dužan je platiti.
 • WinStart ima pravo da odbije pružanje usluge korisnicima za koje smatra da su neprikladne.
 • WinStart je obavezan da redovno instalira nove skripte i zakrpek kako bi obezbedio optimalan rad servera i spreći napade hackera i slično. Pri ovakvim promenama moze se desiti da stranice i skripte korisnika prestaju funksionisati. Do korisnika je da prilagodi svoje stranice i skripte da funksionišu sa novim verzijama apache-a, php-a, msql-a idr. WinStart može davati opšte smernice i preporuke. Ukoliko WinStart menja stranice i skripte korisnika ima pravo da to naplačuje.


Politika privatnosti

 • WinStart neće prikupljati lične informacije od Vas, osim onih koje ste nam pružili na dobrovoljnoj osnovi.
 • Da biste koristili ovaj sajt i ponuđene usluge, možete biti upitani da pružite neke lične informacije.
 • WinStart ni u kom slučaju neće otkrivati Vaše lične informacije trećim licima, bez Vaše prethodne dozvole.
 • WinStart može koristiti informacije o uslugama koje ste kupili od nas u lične internet i marketinške promotivne svrhe.
 • WinStart zadržava pravo da promeni Politiku privatnosti, bez obaveze da vas obavesti o toj promeni. 
potpis.gif

WinStart doo
Pera Tut