Koristite ovaj članak kao vodič za kreiranje Dial-up konekcije u operativnom sistemu Windows 7

1. Kliknite na Start

2. Zatim Computer

3. Kliknite na Network and Internet

4. Kliknite na Network and Sharing Center

5. New connection or network option.

6. Kliknite na Connect to the Internet.

7. Izaberite Dial-up opciju.

8. Podaci provajdera

 

  • Pod Dial-up phone number upišete 072 420 423
  • za User name samo winstart
  • za Password isto winstart
  • Čekirajte Remember this password ili morate svaki put upisivati password.
  • Za Connection name možete upisati WinStart ili što vam pogodno.
  • Kada kliknete na Connect vrši se konekcija sa Internetom i ujedno se podaci čuvaju.

napomena:  možete čekirati Allow other people to use this connection ukolik imate poseban login za druge osobe na taj kompjuter, a želite da imaju pristup ovoj konekciji

9.Priključenje na Internet

10. The connection to the Internet is ready to use.