Registracija Domena
www.

HTML i CSS

HTML je jezik koji se koristi za pisanje web stranica a css određuje kako će stranica da izgleda. Za pravljenje stranica se koristi html, css, programiranje, databaze, zvukovi, film i drugo.

Da bi se moglo raditi sa SEO optimizacijom potrebno je dobro poznavanje HTML kodova i CSS style.

Terminologija unutar HTML

Prvo ču razjasniti nekoliko termina koje ću koristiti tokom izlaganja.

Mali deo HTML stranice:

<p>Ovde sledi slika:</p>  <img src="auto.jpg" height="100" width="250" alt="slika auta BMW." />

Tagovi

Svaki elemenat je zaokružen tagovima tj. početni i završni tag kao na primer: <p>, </p> i <img />.

Elementi

U gore navedenom primeru ima dva elemenata: text pasus (p) i slika (img). U okviru jednog ememenata može postojati više atributa, vrednosti i drugo.

Attributi

U našem primeru atributi su: src, height, width i alt.

Vrednost

Vrednost atributa u našem primeru: auto.jpg, 100, 250 i Slika auta BMW..

Korisničko označavanje

HTML elementi imaju vrednost za korisnika - posetioca sajta. Treba imati to u vidu, a ne samo da pretraživači pridaju značaj html elementima.

Primer lošeg koda jeste, da se koristi <font size="8"><b>Naslov texta</b></font> umesto <h1>Naslov texta</h1>.

Saznaj više o HTML

Srpski

  • Dajte predlog...za sada nemam.

Engleski

Saznaj više o CSS

Srpski

  • za sada nemam još, pošto sam sve ućio na Engleskom...

Engleski


HTML Elementi i SEO


Monitoring Statistik för detaljerad information om webhotelletServer Uptime! Opterecenje Servera Opterecenje Servera! WinStart Blog Blog Follow hosting_srbija on Twitter Pratite nas na Facebook

Hosting Srbija Webbhotell Web Hosting USA


Pretraga Baze Znanja


Prijava sajta na pretraživačima
za samo 48 sati sa garancijom!

Šta je SEO?
Uvod i kratk objašnjenje..

Analiza Ključnih reči
Najbitniji (bitan) faktor za SEO optimizaciju

Domen
Pravilan izbor i važnosti domena

HTML i CSS
Uvod u HTML i CSS za pretraživače.

HTML Elementi i SEO
HTML Elementi i njihov značaj.

Sadržaj i Text
Važnost sadržaja texta.

Struktura Sajta
Uticaj Strukture Sajta

Naslov / Title Stranice
Kako utiče i važnost za pozicioniranje.

Meta Tagovi
Nemaju značajan uticaj.

Prijaviti Sajt Na Google
Kako prijaviti sajt na Google pretraživač.