Google Webmaster spor sajtUticaj brzine web sajtapozicioniranje i doživljaj korisnika

Seo optimizacija!

Brzina web sajta prvo ima uticaj na doživljaj korisnika. Ako se stranica sporo otvara dešava se ćešće da korisnik klikne na dugme nazad ili ugasi browser. SEO optimizacija porazumeva da se poboljšanje doživljaj korisnika. Shodno tome brzina sajta ima uticaj na SEO pozicioniranje!

Važno pravilo! Pravi web stranice za ljude a ne za pretraživače!

Povečanje brzine html sajta - WordPress i JoomlaObjašnjenje postupaka za postizanje maksimalne brzine uz stvarne primere!

Opšte radnje radi postizanje veče brzine sajta važi za sve vrste sajta kasnije detaljnije za html, WordPress i Joomla!

U zavisnosti od načina izrade sajta je postupa radnji drugaćiji ali treba postići:

  • Optimizacija Databaze
  • Smanjenje CSS i JS fajlova
  • Smanjenje broja slika
  • Smanjenje upita ka sporim sajtovima (kao Facebook komponente)

Google webmaster spor sajtDali je moj web sajt spor?Ustanovi brzinu Web Sajta.

Primer levo je za sajt posao.se. Klik na sliku prikazuje celu. Možemo videti da u proseku treba 9 sekundi da se otvori stranica i da je to sporije od 92% sajtova na Internet!

Alatku koja je korišćena je Google Webmaster Tools

Brzina sajta i analzticsUticaj brzine sajta na posetiocaI pozicioniranje na pretraživače

Kao primer nam ponovo služi sajt za posao. Ako kliknete na sliku levo vidite rezultat sa analytics. Objasniću faktore sa stanovništva brzine sajta:

 

  • Bounce rate - je negatvino ako je veći! Ako posetilac napusti stranicu pre nego što se učita u browser onda je veći bounce rate. Odmah je očigledno da brži sajtovi imaju manji bounce rate!
  • Avg. time on site - je pozitivno ako je veći. To je prosek vremena posetilaca na sajt. Ukoliko se sajt sporo očitava onda posetiocu dosadi da čeka i veća je verovatnoća da će pre naustiti sajt nego što bi bio slučaj da je brz sajt!
  • Pages/Visit - je pozitivno ako je veći. To je prosek pregledanih stanica posetilaca. Ukoliko su stranice brze posetilac će otvoriti više stranica i obrnuto.
  • Visits - je pozitivno ako je veći. Broj poseta. Ukolik su stranice brže veća je verovatnoća da će posetilac ponovo doći i imati pozitivan stav o sajtu.
  • New Visits - je Pozitivno/Negativno ako je veći! To je procenat novih poseta u odnosu na ukupan broj poseta. Ukoliko je jako velik to znači da se posetioci ne vračaju na sajt što je negativno. Ukolik je jako mali onda to znači da ne dolaze novi posetioci a to je isto negativno i indikator da je sajt slabo optimizovan za pretraživaće!

Alatka koja je korišćena Google Analytics.

Spor sajt sa databazom je obično indikacija da prezentacija vrši veliko opterečenje na web server. Time rizikujete da Vas hosting provajder blockira!

Očigledno je da brzina sajta ima velik uticaj na pozicioniranje i doživljaj
posetioca sada ćemo videti kako optimizovati web sajt / prezentaciju
za postizanje maksimalne brzine!

Prvo ću pokazati kako sam rešio problem za sajt posao to je WordPress instalacija koja je išla jako sporo!

Optimizacija brzine WordPress Sajta

Pisao - Pera Tudt

Registrovao prvi domen 1998 godine winstart.com (stariji od googleta :-). I od tada radi sa web dizajn, hosting i dr.